Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nemanželské dieťa

dieťa narodené slobodnej matke, prespanke. Škála termínov z celého územia Slovenska, napr. nezákonné, vykurvenec, had vykurvený, prespanča, najdúch, kopirdan, kopil, panghart ilustruje jednak všeobecné rozšírenie toho javu, jednak negatívny prístup k nemanželským deťom. Okrem spoločenských sankcií sa objavovali aj cirkevné: meno im nevyberali krstní rodičia, ale farár, často podľa kalendára alebo také, ktoré v príslušnej dedine považovali za škaredé. V rodine bolo ako nositeľ rodového mena považované za rovnocenné s ostatnými deťmi.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: prespanka
Literatúra: Salner, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. storočia. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, 82-86.