Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kurín

(koplín)

prístrešok pre sliepky. Bola to buď osobitná stavba na dvore, alebo podstrešie nad chlievmi. Sliepky nocovali aj v kôlni, v zime v maštali, ba neraz aj v pitvore domu. Spávali na pripravených žŕdkach ( bidlá, pánty). Na znášanie vajec mali pripravené hniezda zo slamy alebo upletené z prútia. Kvočky nechávali sedieť na vajciach v izbe pod posteľou alebo pod pecou.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: hydina
Literatúra: Mjartan, J.: Staviteľstvo. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 897-946.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.