Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

komárnik

1. zadný priestor ovčiarskej koliby určený na skladovanie syra, uskladnenie mliečnych produktov a náradia. Vznikol oddelením od vstupného priestoru koliby zrubovou stenou. Jeho charakteristickým zariadením je polica na syr (podišiar);

2. niekedy tak nazývali i prístrešok vedľa koliby, ktorý slúžil na vešanie plachiet (hrudiarok) so syrom pri jeho sušení;

3. zriedkavo i polica na syr (podišiar). Termín komárnik bol rozšírený v celej oblasti Karpát i v niektorých častiach Balkánskeho polostrova. V prvotnom význame komory sa mu pripisuje slovanský pôvod.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: koliba
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.