Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kľaganie

zrážanie mlieka pridaním syridla. Do precedeného mlieka sa primieša syridlo (na 70–100 l mlieka 0,5–1 dl syridla). Proces zrážania mlieka na huspeninovitú hmotu trvá podľa teploty mlieka a účinnosti syridla približne 20–30 minút. Z takto zakľaganého mlieka sa potom získava hrudový syr. Kľaganie patrí k základným postupom pri salašnom mliečnom hospodárstve v karpatsko-balkánskom priestore.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: syr, syridlo
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.