Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kaďa

Vysypávanie hrozna do kadí na voze. Slovenský Grob, okr. Pezinok. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto E. Drábiková, 1968.

drevená nádoba na hrozno. Historické doklady potvrdzujú ich výskyt v hospodárskom inventári vinohradníka už v 15. storočí. Vyrábali ich debnári. Ich jednotlivé časti – dúžky sa viazali drevenými alebo železnými obručami. Rozmer a tvar kade závisel od jej funkcie. Najrozšírenejšie boli nižšie s okrúhlym dnom, používané pri lisovaní hrozna a výrobe vína. Kade na šliapanie hrozna mali na dne medenú rúrku, ktorá bola potrebná na odtekanie muštu. Stáli vyvýšené na nôžkach alebo nad jamou, aby sa pod ne mohli podložiť menšie kadičky (šáf). Vysoké kade s okrúhlym dnom (tunka, kapustnák) a s oválnym dnom (ovál, vana) sa používali na transport hrozna.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: vinohradníctvo
Literatúra: Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989.

galéria