Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

jata

zastrešený voľný priestor medzi stenami dvoch stavebných objektov, alebo pri stene domu. Predná časť jaty bola otvorená. Slúžila na uskladnenie hospodárskeho náradia, vozov, dreva, prípadne steliva pre dobytok. Obyčajne tu stál aj klát na rúbanie dreva.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: ---
Literatúra: Ušak, J.: Staviteľstvo a bývanie. In: Zamagurie. Košice 1972.