Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

synovec, neter

bratov syn, dcéra, sestrin syn, dcéra; príbuzenský termín pokrvnej bočnej vetvy prvej zostupnej generácie. Používaný referenčne. Títo mladší príbuzní sa spravidla oslovovali len menami. V súčasnosti na Slovensku prevláda popisná terminológia: bratov syn, chlapec, bratova dcéra, dievka; sestrin syn, chlapec, sestrina dcéra, dievka. V 1. polovici 20. storočia pod vplyvom čechizmov v jazyku súdov, neskôr spisovného jazyka sa začali používať synovec, neter. Zo starších názvov sa miestami dodnes používa aj bratanec, bratanica, sestrenec, sestrenica, ktoré prežívajú ako termíny príslušníkov rovnakej generácie podľa mužských a ženských línií. Väzby medzi príbuznými tohto stupňa sú v príbuzenskom systéme dôležité, a preto vyžadujú aj presné referenčné označenia.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: ---
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.