Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svokor, svokra

príbuzenský názov pre otca, matku manžela, manželky. V oslovení sa používajú pomenovania pre vlastných rodičov. Pôvodne existovali ako referenčný názov pre otca, matku manžela paralelne s názvami tesť, testiná pre manželkiných rodičov.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: tesť, testiná
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.