Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svat, svatka

(svatovci)

príbuzenský termín pre obidvoch rodičov manželského páru. Cez manželstvo detí nepokrvní (afinitní) príbuzní. Slovotvorným základom pre časť tohto príbuzenstva sa stal termín svatba. Používajú sa aj iné názvy, svokrovci alebo švagrovci. Obradný vzťah medzi svatovcami sa prejavuje osobitnými zvykmi. Na zvýraznenie spoločenského charakteru svatovských vzťahov tradičná etiketa vyžadovala, aby si svatovci vykali, aj keď si pred sobášom detí tykali. Tento zvyk na Slovensku zaniká.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: afinitné príbuzenstvo
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.