Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

exogamia

pravidlo uzatvárania manželstva mimo vlastnej lokálnej, etnickej, kultúrnej či religióznej skupiny (kmeň, kasta, dedina, etnická alebo konfesionálna skupina atď.). Môže existovať súčasne s fenoménom endogamie. Exogamia je princípom pohlavných a manželských vzťahov, ktoré vylučujú princíp incestu. Môže pôsobiť ako faktor prelínania, a tým destabilizácie kultúrnych tradícií. Etnológia venovala pozornosť exogamii v rámci rodiny, ale tiež etnickým, náboženským, lokálnym, profesionálnym a kultúrnym prejavom tohto javu. Pojmy endogamia a exogamia ako prvý použil škótsky etnológ J. F. McLennan vo svojej práci Primitive Mariage (1865).

Autor: Peter Salner

Pozri aj: endogamia
Literatúra: Ferák, V., Kroupová, Z., Salner, P.: Sekulárny vývoj endogamie a inbrídingu v obciach Bystrickej doliny (Kysuce). In: Správy a informácie KM, roč. 4, 1980, 93-115.
Švecová, S.: Prejavy príbuzenských vzťahov v dvoch endogamných obciach na Slovensku. Český lid, 54, 1967, 145-154.