Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

endogamia

princíp uzatvárania manželstva s príslušníkmi vlastnej lokálnej, etnickej, kultúrnej či religióznej skupiny (kmeň, kasta, dedina, etnická alebo konfesionálna skupina atď.). Často môže fungovať spoločne s princípom exogamie. Endogamia hrá dôležitú úlohu pri stabilizácii tradície a vytváraní skupinového vedomia. Na Slovensku prevládala lokálna endogamia ešte v prvej polovici 20. storočia na Liptove, Orave, Kysuciach, Horehroní a na východe Slovenska. Po 2. svetovej vojne v súvislosti s industrializáciou a urbanizáciou význam lokálnej endogamie klesá, iné prejavy endogamného výberu partnera (náboženstvo, etnicita) zohrávajú v niektorých oblastiach a etnických skupinách dôležitú úlohu. V súvislosti s globalizáciou a pohybmi obyvateľstva v súčasnosti rastie význam rasovej endogamie.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: exogamia
Literatúra: Ferák, V., Kroupová, Z., Salner, P. : Sekulárny vývoj endogamie a inbrídingu v obciach Bystrickej doliny (Kysuce). In: Správy a informácie KM, roč. 4, 1980, 93-115.
Švecová, S.: Prejavy príbuzenských vzťahov v dvoch endogamných obciach na Slovensku. In: Český lid, roč. 54, 1967, 145-154.