Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

fanfárka

(gajda, liesková piščelka, píštela s pierkom, fajferka)

klarinetový vzduchozvučný ľudový nástroj. Nástroj sa nazýva aj gajda pre hlasný, vrešťavý zvuk. Rozlišujeme:

a) idioglotický klarinet, v ktorom kmitajúci jazyčok a nástroj tvoria jeden celok. Jeho dĺžka je 17 – 26 cm, hrúbka 2 – 3 cm. Nástroj sa vyrába štiepením liesky, pričom dve poltrubice sú stiahnuté motúzom. Do nástroja sú vyvŕtané 3 – 4 hmatové otvory;

b) dlhší typ má 7 – 8 hmatových otvorov;

c) menšie nástroje sa vyrábali pre deti.

Fanfárky sú rozšírené v pravobrežných obciach Považia na okolí Považskej Bystrice. Vyrábali ich pastieri a hrali na nich najmä na paši pri pasení dobytka alebo oviec. Keďže malé nástroje disponujú 3-4 tónmi, sú to hravé signály a stále opakované detské, krúživé motívy. Na väčších nástrojoch je možné zahrať regionálne známe piesne. Jazýček fanfárky musí byť vlhký a ohybný, aby vydal tón. Pre ľahkosť lieskového dreva sa však rýchlo rozsušuje a znehodnocuje. Hlas nástroja je intonačne premenlivý, ťažko sa udržuje pevný, rovný tón, ktorý je skôr glisandový a premenlivý. Fanfárka je ľudovým napodobením klarinetu.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: jazýčkové nástroje, gajda
Literatúra: Elschek, O.: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny. Bratislava 1991, 114-117.