Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kuchárka

osoba v spoločenstve známa svojím kuchárskym umením. Na dedinách sa zvykla pozývať na pomoc pri príprave väčších, najmä svadobných hostín. Zvyčajne jej pomáhali ženy z rodiny, ktorá chystala hostinu. Pri veľkých svadobných hostinách, keď sa varilo pre 100–200 hostí, sa príprave venovala aj celý týždeň. Kuchárka pracovala zvyčajne za vopred dohodnutú finančnú, niekde i za naturálnu odmenu. V priebehu 20. storočia v niektorých dedinách pôsobila aj cukrárka, ktorá sa špecializovala na prípravu tort a zákuskov, niekde na objednávku piekla aj tradičné obradové koláče. Pre svoju zručnosť a organizátorské schopnosti bývala kuchárka na dedinách uznávanou osobnosťou. Mávala hlavné slovo pri zostavovaní jedálneho lístka na hostiny, často bola iniciátorkou zavádzania noviniek. Bývala aj organizátorkou zábavy a tradičných lokálnych zvykov. V mnohých dedinách na Slovensku bol známy zvyk výstupu kuchárky počas svadobnej hostiny, pri ktorej náročky spadla a rozbila tanier, misu a pod. Potom vyberala od svadobníkov peniaze alebo menšie dary – na opálenú ruku, na maslo, na kašu, na rozbité hrnce ap. Niekde pri prinášaní jedál prednášala rôzne žartovné riekanky na obveselenie hostí. Kuchárky na dedinách patrili k ľuďom, ktorí sa aktívne podieľali na uchovávaní a rozvíjaní lokálnych tradícií.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: ---
Literatúra: Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.