Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hriate

teplý alkoholický nápoj pripravený z pálenky, medu alebo cukru, masti alebo masla. Hriate sa pripravovalo a pilo častejšie v horských a podhorských oblastiach Slovenska počas zimy. Pilo sa najmä na svadobných hostinách, krstinách, aj na Štedrú večeru. V ľudovom prostredí sa hriata pálenka považovala za liek proti kašľu alebo prechladnutiu.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: ---
Literatúra: Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.