Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

desiata

(juzena, predobed, svačina)

jedlo podávané medzi raňajkami a obedom, predpoludním. Tradičným stravovacím poriadkom bolo jedenie trikrát denne: ráno, na obed a večer. Konzumácia desiaty sa v priebehu 19. storočia postupne zaužívala najmä v mestskom prostredí. Jesť medzi raňajkami a obedom sa na vidieku zvyklo len sezónne, v čase celodenných prác na poli. V priebehu druhej polovice 20. storočia sa desiata začala pripravovať najmä deťom do školy a dospelým do zamestnania. Išlo väčšinou o suchú stravu, napríklad chlieb alebo pečivo, často doplnené údeninou, syrom, zeleninou a ovocím.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: raňajky, obed, olovrant, večera
Literatúra: Stoličná, R.: K otázkam štruktúry, obsahu a názvom jedenia dedinských spoločenstiev na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 39, 1991, č. 3-4, 303-309.