Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

folkloristika

vedná disciplína, ktorá skúma vývin, podmienky a spôsob existencie folklóru, jeho obsahovú a formálnu stránku, jeho nositeľov a tvorcov. Počiatky folkloristiky siahajú do 17. a 18. storočia, keď začal záujem o folklór v európskych krajinách. Rozvoju folkloristiky výrazne pomohlo obdobie romantizmu v 19. storočí a idey národných hnutí. V tom období vo viacerých európskych krajinách, vrátane Slovenska, nadobúdali piesne, rozprávky, povesti a iné vybrané folklórne javy úlohu národno-identifikačných znakov, zbierali sa a vydávali ako ľudové, a zároveň národné umenie. Folkloristika sa spravidla zaraďuje do súboru špeciálnych etnologických vied. Vzhľadom na relatívne samostatné oblasti folklóru sa delí na slovesnú folkloristiku, hudobnú (etnomuzikológiu) a tanečnú folkloristiku (etnochoreológiu). Približne od 60. rokov 20. storočia sa vo folkloristike rozvinul výskum folklorizmu. Predmetom výskumu folkloristiky sú i otázky dejín vednej disciplíny, teórie a metodológie.

Autor: Milan Leščák

Pozri aj: etnografia, etnológia, folklorizmus, národopis
Literatúra: Leščák, M. – Sirovátka, O.: Folklór a folkloristika. (O ľudovej slovesnosti.) Smena, vydavateľstvo SÚV SZM, Bratislava 1982.
Leščák, M.: Folklór ako forma sociálnej komunikácie. In: Slovenský národopis, roč. 50, 2002, 318-330.
Profantová, Z. (ed.): Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku. Ústav etnológie SAV a Vydavateľstvo ARM 333, Bratislava 2000.