Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lendler

(lander, landla, landr, ťapšaní, štajeriš, ňemeckí, németeš, ländler)

novodobý párový tanec. Je predchodcom valčíka. Pôvod má v rakúsko-bavorskom kultúrnom priestore. Patrí k tancom typu ľúbostnej hry, pri ktorej sa tanečník uchádza o priazeň partnerky, čo je vyjadrené v pestrosti tanečných motívov i spôsoboch držania partnerky. Hudobný podklad k tancu tvoria osobité inštrumentálne melódie v 3/4 aj 3/8 takte, ale v pomalšom tempe ako valčík. Lendler zľudovel na juhozápadnom Slovensku, ale v 2. polovici 20. storočia sa tancoval len ojedinele. Oživený bol dedinskými folklórnymi skupinami. Českou obdobou je tanec sousedská.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: valčík
Literatúra: Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.