Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hra o svätej Dorote

Z úvodu hry o svätej Dorote, Hriňová (okr. Detva). Text pochádza z 50. rokov 20. storočia. Prevzaté z Lábadyová, N.: Ľudová hra o sv. Dorote na Slovensku. In: Slovenský národopis, 4, 1995, 2, 189.

(chodenie s Dorotkou, s Tomfíľom)

ľudová martýrska hra o pobožnej panne Dorote, ktorá bola pre kresťanskú vieru mučená a sťatá (podľa Legenda Aurea). Ústredná pieseň Bola svätá Dorota… sa vyskytuje ako samostatná legendická pieseň. Hry majú hovorenú alebo spievanú formu, častejšie sa však strieda spev s hovoreným slovom. S rozmanitosťou formy súvisí počet postáv, ktorý kolíše medzi 2-6: Dorota, Kráľ, Kat, Teofil, Čert a Anjel. Obvyklý priebeh: pohanský kráľ sa uchádza o dievčinu, ktorá radšej volí manželstvo nebeské ako pozemské a kat jej zotne hlavu (korunu z hlavy). Hrávala sa od Vianoc do Hromníc po domoch, ale aj v hostinci alebo škole pre širšie publikum. Vyskytovala sa na moravsko-slovenskom pomedzí, Pohroní, v okolí Banskej Štiavnice, Hriňovej, Kokavy a Čierneho Balogu, jednotlivo aj inde.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: vianočné hry
Literatúra: Bogatyriov, P. G.: Ľudové divadlo české a slovenské. Bratislava 1971.
Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002.
Lábadyová, N.: Ľudová hra o sv. Dorote na Slovensku. In: Slovenský národopis, 4, 1995, 2, 177-196.

galéria