Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zbojnícke tance

Zbojnícky tanec. Folklórna skupina z Hladovky (okr. Tvrdošín). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1977.

1. mužské tance, ktoré sa viažu k zbojníckej, najmä jánošíkovskej tradícii – hlavnými reprezentantmi na Slovensku sú predovšetkým odzemky;

2. zbojnícka, jánošícka, jánošíkovský a iné – príležitostný napodobňovací tanec, žartovná tanečná hra mužov, pri ktorej tanečníci museli napodobňovať rôzne pohyby a úkony vedúceho tanečníka, ktorý stál na čele zástupu (napríklad preskočiť alebo podliezť prekážku, pobozkať starú ženu a podobne). Tanečníka, ktorý tak nespravil, vedúci potrestal remeňom. Táto tanečná hra sa tancovala na nápev osobitej piesne Pojme chlapci, pojme zbíjať…. Vyskytovala sa najmä na Kysuciach a Zamagurí, ktoré boli považované za historické teritóriá zbojníctva;

3. tanečná hra Na svadebňích zbojňíkú… – žartovné tanečno-dramatické výstupy mládencov počas svadobnej hostiny, spojené s vymáhaním peňazí od svadobčanov. Rozšírená bola predovšetkým na Záhorí a v okolí Trnavy.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: mužské tance, odzemok
Literatúra: Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.

galéria

audio

Tanec zbojnícky. Zápis piesne k tancu. Riečnica (okr. Čadca), 1975.