Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

váľaný

Váľaný. Folklórna skupina z Hrochote. Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1966.

(lakťový tanec, na duby)

regionálne príznačný spôsob krútenia páru alebo dvojice žien v miernom tempe v tesnom čelnom objatí a s príznačnými bočnými úhybmi bokov a drieku tancujúcich; obmena párových krútivých tancov starého štýlu. Obyčajne pozostával z dvoch choreografických častí:

1. predspev v otvorenom držaní tanečného páru s tanečným motívom jednokročky;

2. krútenie páru prešľapmi v smere pohybu slnka v objatí s úhybmi na stranu na každú dobu (hudobný sprievod v miernom tempe, metrorytmický pulz duvaj s akcentmi na 2. a 4. osminovú dobu).

Váľaný sa tancoval na Podpoľaní, kde sa ako relikt vyskytoval ešte okolo polovice 20. storočia. V súčasnosti je obľúbený ako reprezentatívny regionálny tanec v spracovaní folklórnych kolektívov.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: krútivé tance
Literatúra: Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.

video

Váľaný. Očová. Tancujú Juraj Lauroško, Anna Gűntnerová, Pavel Lenár a Mária Lenárová z Očovej, 1976. Archív ProMusicaStudio.