Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ukľakovaný

Tanec uklakovaný. Folklórny súbor z Myjavy. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.

(uklakuvaná, učapovaná, kolenový, čupkaný, zmáčaný, segedinka)

párový krútivý tanec starého i nového štýlu. Základ choreografickej časti tvorili príznačné motívy ukľakovania a čupkania – ide o kombinácie perovaní až skokov, podrepov, drepov a kľakov v rozličných pozíciách, rytmoch, držaniach, na mieste alebo pri pretrhnutí krútenia. Tancoval sa v mierne rýchlom tempe. Ukľakovaný tanec bol rozšírený najmä na Myjave, ale aj inde na západnom Slovensku. Obdobné motívy ukľakovania sporadicky používali aj staršie generácie mužov v odzemku na strednom Slovensku a v žitnoostrovskom Bertókovom verbunku. Rotačné obmeny sa vyskytovali aj u Slovákov na Dolnej zemi.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: krútivé tance
Literatúra: Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.