Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

starobabská

Zápis piesne k tancu dupkaná. Podbranč (okr. Senica), 1958.

(slovenčina)

a) improvizačný párový krútivý tanec starého štýlu v rýchlom tempe, podobný čardášu. Rozšírený bol v okolí Myjavy;

b) ďupkaná, slovenská a iné – západoslovenský variant párového krútivého tanca starého štýlu, improvizačného charakteru, v miernom tempe. Regionálne a lokálne pomenovania tanca odzrkadľujú odlišnosť od inonárodných a módnych tancov v 19. storočí a poukazujú na staršie vývojové súvislosti. Tanec sa tancoval zvyčajne v otvorenom držaní a bočnom postavení partnerov. Začínal obvykle predspevom tanečníka. Po príchode partnerky nasledovalo roztancovanie páru jednoduchým príkrokovým motívom. Základ choreografickej časti tanca tvorilo krútenie páru, ktoré sa striedalo so samostatným tancovaním partnerov – vrtenie ženy, cifrovanie muža a rôzne zdvíhania ženy. Slovenčina sa pôvodne tancovala pri všetkých tanečných príležitostiach, bola bežne rozšírená v zábavnej aj v obradovej forme. Zachovala sa najmä v okolí Myjavy, kde sa do 1. svetovej vojny tancovala dosť bežne. Neskôr už len výnimočne, najmä na svadbách.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: krútivé tance, sedliacka
Literatúra: ---

audio

Zápis piesne k tancu dupkaná. Podbranč (okr. Senica), 1958.

video

Starobabská. Turá Lúka. Tancujú Štefan Kubečka a Alžbeta Kubečková z Turej Lúky, 1993. Archív mesta Myjava.