Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

štajer

(štajeriš, lander)

novodobý párový tanec rakúskeho pôvodu. Podobu historického názvu „štajerský tanec“ (Steirischer) zaznamenal už Anton Bernolák vo svojom diele Slowár slovenský… (v rozmedzí 18. a 19. storočia). Na Slovensku sa niekedy zamieňal s podobným lendlerom. Vyskytoval sa na okolí Bratislavy a Starej Ľubovne na severnom Spiši.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: lendler
Literatúra: ---