Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sečkový tanec

Tanec sečkový. Folklórna skupina z Turej Lúky (okr. Myjava). FF Východná, Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1981.

(sečkársky tanec)

špecifický napodobňovací tanec z oblasti bývalej Nitrianskej stolice. Základ tanečno-pohybovej stránky tvorilo napodobňovanie starého spôsobu rezania slamy kosovou rezačkou na sečku. Choreografické časti tanca sú: „hajdúske“ roztancovanie mužov v stoji alebo muža proti skromne tancujúcej tanečnici, následné tancovanie v podpore ležmo, pričom sa pohybom pravice pod ľavú pazuchu napodobňuje, ako sa pchá slama do sečkárskej truhlice. Zavŕšením tanca bolo vykrútenie partnerky. Hudobný podklad k tancu tvoril nápev melódie sprievodnej piesne: Rezal sečkár sečku, sečku… Sečkový tanec sa dochoval len v troch lokalitách: Krakovany (sečkový), Turá Lúka a Sládečkovce (sečkársky).

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: mužské tance
Literatúra: ---

video

Sečkársky. Turá Lúka. Tancuje dedinská folklórna skupina KÝČER z Turej Lúky, 1998. Ukážka z programu na Folklórnom festivale Myjava. Archív mesta Myjava.