Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pokonný tanec

rozlúčkový tanec mládencov so ženíchom. Tancoval sa v rodičovskom dome ženícha v predvečer sobáša. Zaznamenaný bol v 2. polovici 19. storočia pravdepodobne v bývalej Gemersko-malohontskej župe:

„V dome u ženícha družba a mládenci, v kole svojom majúc mladého, pokreskávaju si podkovkami, točia sa kolom, tľapkajú rukami: to ihrajú pokoný mládenecký tanec. Ženáč nesmie zamiešať sa jim do neho, ani tanečnice neberú k sebe. Hneď zatým tancujú všetci pospolu i s tanečniciami, komu jako ľúbo. Starší poza stoly častujú sa nápojom a koláčmi, čudujú sa jim, spomínajú svoje mladé časy a všeličo“ (Dobšinský 1880).

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: mládenecké tance
Literatúra: Dobšinský, P.: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Turčiansky Svätý Martin 1880.
Dúžek, S.: Tance a tanečné príležitosti v tradičnej slovenskej svadbe. In: Slovenský národopis, roč. 45, č. 4, 1997, 392-402.