Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

medvedí tanec

Tanec medvedí z Čierneho Balogu (okr. Brezno). Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.

(medveď, medvecka, miedzvieč, mazur, beartanc, klobúkový tanec, pukacia)

mužský tanec alebo tanečná hra. Tancoval sa v skupine, iba ojedinele sólovo. Základ choreografickej formy tvorila tanečná chôdza po kruhu s napodobňovaním ťarbavých pohybov medveďa, fyzicky náročné poskakovanie v drepe a podpore ležmo (podliezanie a preskakovanie partnerov), imitácia bitky medveďa s valachmi a trojicová hra obratnosti so zrážaním klobúka. Hudobný podklad tvorila obvykle pieseň Medveďu, daj labu… Tancoval sa príležitostne, najmä v pastierskych oblastiach. Vyskytoval sa predovšetkým na strednom a severnom Slovensku (Pohronie, Orava, Liptov, Spiš, Šariš). Dnes sa tancuje už len v scénickom spracovaní folklórnych kolektívov.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: ---
Literatúra: Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Osveta, 1964.

video

Medvedí tanec. Važec. Ukážka z filmu Slovenské ľudové tance, 1951. Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu Bratislava.