Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mazúrka

Mazúrka. Folklórna skupina, Kubrá (okr. Trenčín). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.

(mazuľa, mazuľka, savojanka)

zľudovelý novodobý párový tanec poľského pôvodu. Do ľudového prostredia prenikla cez meštianske a obrodenecké zábavy v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia. Na Slovensku mala dve základné choreografické podoby:

a) pár v čelnom postavení a držaní za pás sa tanečne presúval a krútil drobnými prešľapmi na každú dobu ľubovoľne po tanečnom priestore;

b) partneri v postavení a držaní za sebou nakúkali na seba postupujúc po priestore a na záver hudobno-tanečnej strofy urobili podvrtku.

Hudobný podklad k tancu najčastejšia tvorila pieseň Na Bílej hore, sedláček ore… alebo Keby ja mal funt tabaku… v trojdobom takte a v mierne rýchlom tempe. Mazúrka aj napriek jednoduchosti a obľube najmä na západnom Slovensku nedosiahla na slovenskom vidieku postavenie dominujúcich novodobých tancov, akými boli čardáš, polka a valčík. V súčasnosti sa vyskytuje už len v scénickom spracovaní folklórnych kolektívov

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: ---
Literatúra: Dúžek, S. – Garaj, B. – Klepáčová, E.: Ľudové tance Šariša. Ľudové tance slovenských regiónov. Bratislava 2006.

galéria

audio

Zápis piesne k mazúrke. Horné Orešany (okr. Trnava), 1964.

Nato som k vám prišjél... Pieseň k tancu mazurka. Spievajú Mária Bulková a Anna Santová z Trenčianskej Turnej (okr. Trenčín), 2009. Archív Jozefa Lehockého.