Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kalamajka

Kalamajka. Zápis piesne z Kunova (okr. Senica), 1958.

párový tanec podobný strofickým polkám. Pôvodne to bol starší kolesový tanec. Ako párový tanec sa v 19. storočí tešil obľube v Čechách, neskoršie sa stal aj časťou tzv. českej besedy. Základom choreografickej časti bolo opakovanie charakteristického motívu s podupmi a príklepmi nôh v príznačnom rytme, ktoré sa striedali s vírením páru polkovými krokmi. Hudobným sprievodom bola 8-taktová pieseň v 2/4 takte. Na Slovensku bol tanec obľúbený na začiatku 20. storočia v okolí Senice, neskôr sa z repertoáru vytratil.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: ---
Literatúra: ---

audio

Kalamajka. Zápis piesne z Kunova (okr. Senica), 1958.