Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

goralský tanec

Goralský tanec. Hladovka (okr. Tvrdošín). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1977.

(guraľsky)

regionálne vymedzený tanečný cyklus pozostávajúci z krátkych tanečných častí. Najčastejšie sa tancoval vo dvojici ako sólo muža a ženy (zriedkavo vo dvoch dvojiciach) alebo v trojici (muž a dve ženy). Tanečný cyklus pozostával z 3–8 častí nazývaných podľa základných motívov: a) prosta, ozwodna, b) kresaný (krzesany) – nimi tanec vrcholil a c) drobna, ktorou tanec končil. Celý cyklus bol veľmi variabilný, ohraničený úvodným a záverečným vykrútením (zeliona, do zvijania) alebo podvrtkou tancujúcich. Hudobný sprievod k tancu tvorili pásma osobitých piesní, predspevovaných tanečníkmi pred muzikou: ozvodne a starosvecke – s päťtaktovou štruktúrou úsekov a krzesane alebo drobne – so štvortaktovou štruktúrou. Goralský tanec je niektorými hudobnými a tanečnými znakmi blízky krútivým tancom starého štýlu. Patril k najbežnejším a obľúbeným tancom goralov na muzikách, svadobných veseliach, krstinách, dorobníkoch. Dodnes sa tancuje na Orave (Suchá Hora, Hladovka) a v severnom Spiši (Ždiar).

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: gorali, krútivé tance
Literatúra: ---

video

Goralský tanec. Suchá Hora. Ukážka z filmu Slovenské ľudové tance, 1951. Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu Bratislava.