Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

frišký

Frišká. Dačov Lom (okr. Veľký Krtíš), nedatované. Vedecký archív ÚEt SAV (reprodukcia).

(frišká, frišny, frešno, taňec)

štýlovo osobitý párový krútivý tanec starého štýlu v rýchlom tempe. Základ choreografickej zložky tanca, jej časti a motivika boli obdobné ako v iných krútivých tancoch starého štýlu v rýchlom tempe (napríklad sedliacka). V 19. storočí bol považovaný za najčastejší a najľudovejší tanec. Frišký ako starý tanec v bežnom tanečnom živote časom splynul s obdobným novším čardášom, presnejšie s jeho rýchlou časťou (friščardáš), alebo ním bol úplne vytlačený. V tejto skupine tancov bol najrozšírenejší, koncentrovane sa vyskytoval najmä v južnej časti Slovenska (predovšetkým okolie Nitry, Nových Zámkov, Levíc, Krupiny), sporadicky aj severnejšie a na Spiši.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: čardáš, krútivé tance, sedliacka
Literatúra: ---