Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

fľaškový tanec

Ponad fľašku. Vernár (okr. Poprad). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1969.

(ponad fľašu, kolo fľašky, odzemok s fľašou a iné)

mužský, v niektorých prípadoch aj ženský improvizačný tanec s fľašou ako tanečnou rekvizitou. Tancoval sa prevažne ako sólový, ale aj dvojicový či trojicový tanec zameraný na súťaživosť a obratnosť tanečníkov. Najčastejšie sa vyskytoval ako variant mládeneckého cifrovania či odzemku. Základom sú tanečné improvizácie okolo a ponad fľašu postavenú na podlahe. Hudobný podklad tvorili melódie polky (východné Slovensko) a krútivých tancov. Fľaškový tanec sa obvykle netancoval na bežných tanečných zábavách, skôr pri výnimočnejších príležitostiach (napríklad na svadbe, pri zábavkách mužov, prijímaní medzi mládencov a podobne).

Tanec bol rozšírený na strednom a východnom, zriedkavo aj na západnom Slovensku. V súčasnosti sa sporadicky vyskytuje ako súčasť vidieckeho tanečného repertoáru na svadbách, ale obľúbené sú najmä jeho scénické spracovania vo folklórnych kolektívoch.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: svadba
Literatúra: ---