Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

debnársky tanec

Debnársky tanec. Ľubietová (okr. Banská Bystrica), okolo 1950. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.

mužský tanec s obručami. Tancoval sa pri fašiangovej obchôdzke remeselníkov. Podľa zápisov z nemeckých jazykových oblastí historické korene pravdepodobne siahajú do obdobia nemeckej kolonizácie v 13.-17. storočí. Badateľné sú súvislosti s fašiangovým reťazovým palicovým tancom a odzemkom. Tanečná forma sa odvíjala od štyroch tanečníkov s ozdobenými ohnutými obručami, s ktorými robili viacero tanečných figúr: hajduchujúc prechádzali popod obruče, robili rôzne obraty, splietali obruče a ďalšie. Na záver prišiel piaty tanečník a predviedol odzemok s malou obručou, na ktorej mal postavený pohár s vínom. Pri tanci ňou šikovne krúžil, aby víno nevylial. Hudobný sprievod k tancu bol tvorený pásmom piesní (Debnári idú…, Čierna vlnka…, Ta ja idem…, Tovariši tanec dokončujú…) v 3/4 a 2/4 takte a odzemkom. Na území Slovenska bol debnársky tanec zaznamenaný v Ľubietovej a poznali ho aj v okolí Kremnice (pred rokom 1945). V Ľubietovej tanec oživila miestna folklórna skupina.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: fašiangové tance, mužské tance, odzemok, palicové tance
Literatúra: ---

galéria

audio

Pieseň k debnárskemu tancu. Ľubietová (okr. Banská Bystrica), 1953.