Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

cindruška

Detská folklórna skupina z Važca (okr. Liptovský Mikuláš). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.

(cipovička, cipuruška)

tanečná hra dievčat. Ženský pendant odzemku. Pôvodne sa tancovala ako sólový tanec a bola prejavom obratnosti alebo súťažou vo vytrvalosti tanečníc (obtancovávanie stola, polienok a iné). Vyskytovala sa aj ako tanec vo dvojiciach, do kríža v štvoriciach, zriedkavejšie v skupine, výnimočne v páre s mládencom. Základom choreografickej stránky tanca bolo poskakovanie tanečnice v drepe na každú dobu, ktoré býva sprevádzané tlieskaním. V oddychovej fáze sa postupuje do kruhu. Hudobný podklad k tancu tvorili lokálne variované piesne podobné odzemkovým melódiám v 2/4 takte. Cindruška sa tancovala v kúdeľných izbách najmä na priadkach a pri páraní peria, keď dievky boli usedené a chceli sa trochu rozhýbať. Rozšírená bola v malých obmenách na strednom Slovensku, zvlášť na severe. V Liptove sa tancovala ešte v 1. polovici 20. storočia.

Autor: Dana Kľučárová

Pozri aj: odzemok, priadky
Literatúra: Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava 1964.

galéria

audio

Cipuruška. Zvolenská Slatina (okr. Zvolen), 1964.

video

Cindruška. Važec. Ukážka z filmu Slovenské ľudové tance, 1951. Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu Bratislava.