Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

trubky

Trubka z púpavy. Foto M. Velšicová, 2010.

skupina hobojkových a klarinetových nástrojov. Vyrábali si ich deti z rôznych rastlinných alebo organických materiálov. Podľa toho, z čoho ich zhotovili, sa nazývali trubka z trávy, obilia, púpavy, vŕby, husieho brka, kukuričná trubka… Sú príbuznou skupinou s jazýčkovými nástrojmi (prdákmi, furgačkou) a nazývajú sa jednoducho píšťalka. Potrebný materiál sa odreže v dĺžke 4 – 10 cm. Na vytvorenie zvuku je potrebné stlačiť horný koniec tak, aby sa do dĺžky 0,5 – 1 cm rozštiepil, čím vzniká dvojplátok. Vyskúša sa predtým, ako sa vloží do rezonančného roztrubu zvinutého z brezovej alebo čerešňovej kôry (dĺžka 10 – 30 cm). Zväčša ho nechávajú bez hmatových otvorov, ale pre efektívnejšiu interpretáciu malých detských piesňových motívov vyrežú do rezonančnej trubice 1 – 3 hmatové otvory. Trubky slúžili na signalizáciu pri detských hrách, alebo len na vytvorenie či skúšanie rôznych zvukov. Je to „nástroj“, ktorý niekoľko hodín po vyrobení vyschne a stratí hlas.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: jazýčkové nástroje, prdák
Literatúra: Elschek, O.: Die slowakischen Volksmusikinstrumente. Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente - VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 193-196.

galéria