Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

signálne nástroje

Pastiersky roh nočného hlásnika. Foto T. Szabó, nelokalizované.

skupina ľudových hudobných nástrojov, ktoré sa využívali na kontaktnú signalizáciu. Zo samoznejúcich sú to: klopačka, zvonce, roľničky, pastierske palice, hlinené chrastidlá, rapkáč a ich varianty. Z blanozvučných nástrojov sa používal obecný bubon (malý jedno- alebo dvojblanový rámový bubon), aby vyvolal pozornosť na vypočutie nových správ. Využíval sa aj pri zhromaždení regrútov, vojakov a pri hone a love. Najväčšiu skupinu tvoria vzduchozvučné nástroje: biče, plechové piskáče, rámové vábce, kostené píšťalkové vábce, detské rastlinné píšťaly, pískanie na listoch, bzučadlá, pukačka, rastlinné a drevené píšťaly, handrárske trojdierkové kostené píšťaly, malé detské jarmočné píšťaly, hvizdky z gaštanov, žaludí alebo orieškov. Dôležitým signálnym a komunikačným nástrojom pastierov boli rôzne druhy píšťal, medzi nimi bezdierkové píšťaly, pastierske šesťdierkové píšťaly a fujara. Z trúb, klarinetových a hobojových nástrojov mali signálnu funkciu vŕbové hobojky, jednodierkové hlinené píšťalky (vtáčky), drevená kukučka, trubky z trávy alebo husieho brka, prdák, piskor, kôrová trúba, pastierska trúba, važecký roh a kravský roh.

Uvedené nástroje slúžili popri svojej základnej funkcii aj ako jednoduché signálne nástroje – zvony pri vypuknutí ohňa alebo blížiacej sa búrke, rôzne nástroje medzi hrajúcimi sa deťmi, pri zvolávaní pastierov z paše, zvolávaní stáda na pašu a pri návrate z paše, signály pastierov do dediny pri napadnutí salaša a podobne. Mali aj obradnú funkciu, napríklad osobitý signál predstavovalo plieskanie bičov pri prvom výhone (vyhnanie zlých duchov a choroby z lúk), ale signalizoval aj začiatok svadobného sprievodu. Zvonce (na krku zvierat) boli orientačnou pomôckou pre pastierov o stave a rozložení stáda na paši. Kravským rohom ohlasoval obecný pastier ranný výhon kráv a večer trúbením ohlásil ich návrat, aby gazdiné otvorili brány a maštaľ. Signálne nástroje boli dôležitou a efektívnou komunikačnou pomôckou v každodennom živote dedinského spoločenstva.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: bubon, bzučadlá, handrárska píšťala, hvizdky, chrastidlá, klopačka, prdák, rapkáč, roh, rolničky, trubky, vábnička, zvonce
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 17-60.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, 54-65.