Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rolničky

Rolničky. Foto V. Kyseľ 2006.

samoznejúce nástroje guľovitého tvaru. Majú zváraný okrúhly plášť s krížovo prerezanými rezonančnými otvormi, zakončené malým okrúhlym otvorom. Vo vnútri sú kovové guličky, ktoré pri natriasaní udierajú o mosadznú stenu. Rolničky sú rôznej veľkosti, prevažne s priemerom 3 – 7 cm. Používajú ich pastieri oviec, upevňujú sa na konské postroje (najmä v zime), doplňujú sa nimi napr. chrastiace vianočné palice (bunkoš) a pripevňujú sa na ozembuchy. Sú obľúbenými hračkami detí, upevňujú sa na bábky, na čapicu klauna a pod. Najstaršia bronzová rolnička s ľudskou tvárou pochádza z 8. storočia z pohrebiska v Komárne.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: chrastidlá
Literatúra: Elschek, O.: Die slowakischen Volksmusikinstrumente. Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente - VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 51-53.

galéria

video

Zvuk rolničiek. M. Kovačech z Banskej Bystrice, 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.