Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

roh

Rohy. Foto T. Szabó, nelokalizované.

signálny zvukový nástroj. Je variantom rohovinovej trúby. Roh je kratší (20 – 70 cm), do 1/3 tvaru prirodzene elipticky ohnutý, na špicatom konci odrezaný a vytvarovaný do náustku, alebo sa vkladá samostatný, lievikovite sformovaný nátrubok. Použitá je rohovina býka, vola alebo byvola. Býva prirodzene sfarbená medzi bielou, šedou a čiernou. Roh sa vyrezáva bohatou geometrickou ornamentikou, obrazmi pastierov, ovcami a lesnou zverinou. Na oboch koncoch má kovové očká na pripevnenie motúza, alebo sa jednoducho obkrúti slučkou. Roh máva pastier na paši prevesený cez plece. Opakovaným ranným signálom po dedine zvolával kravy, ktoré vyviedol na pašu, večer signálom oznamoval návrat.

Bohato vyrezávané a zdobené rohy používajú poľovníci. Sú prostriedkom signalizácie a majú podobnú funkciu ako na začiatku lovu používané poľovnícke horny – lesné rohy a trúbky. Roh slúži aj na imitáciu revu jeleňa počas ruje, aby ho poľovník prilákal na dostrel. Osobitú skupinu tvoria rohy, ktoré sú zhotovené z kozích a menších baraních rohov, ktoré používali pastieri kôz a koní. Jednotlivé pastierske profesie mali rozdielne hudobné signály a variabilné rohové nástroje.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: signálne nástroje, trúby
Literatúra: Markuš, M.: Ozdobné rohy na východnom Slovensku. In: Slovenský národopis 2, 1954, 51-77.
Elschek, O.: Die slowakischen Volksmusikinstrumente. Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente - VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 230-243.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov Slovenska. Bratislava 2003, 354-363.

galéria

video

Roh. Trúbi P. Štefánik, Lúky pod Makytou (okr. Púchov). Archív Koordinačného centra TĽK.