Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lupštik

Lupštik. Muzikant M. Rusko, Bratislava. Foto V. Kyseľ 2008.

najjednoduchšia bezdierková píšťala. Chlapci ju zhotovovali na jeseň z tvrdých vysušených rastlinných stoniek, najmä bolehlavu, ktorý rastie pri potokoch. Stonka sa odreže medzi dvomi uzlinami (30 – 50 cm) a na dlhšej časti koso zrezanej trubice sa vyreže hlásnica. Keďže píšťala je bez kolíka, jeho funkciu musí zastať jazyk, ktorý sa pri hre vsunie do hlavy píšťaly a vedie vzduch na hranu oblôčka. Na konci prstom uzatváraná alebo otváraná píšťalová trubica určí dva rady alikvotných tónov, ktoré spolu umožňujú využiť lýdickú stupnicu a dosiahnuť rozsah melódie cez oktávu. Lupštik alebo dahýľovú píšťalu si zhotovovali mladí pastieri a deti na Hornom Liptove a Horehroní.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: píšťaly
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 126-127.

video

Na lupštik hrá M. Rusko, Bratislava, 2008. Archív Koordinačného centra TĽK.