Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kosáčik

Kosáčik. Depozitár SNM v Martine, foto E. Záhradníková, 2011.

druh píšťaly so šikmo zrezaným horným koncom , ktorý je otvorený (bez klátika). Šikmý, kosý rez mu dáva názov. Je známy v dvoch formách: bez hmatových otvorov a so 6 hmatovými otvormi. Nástroj je 65 – 80 cm dlhý a má valcovitú trubicu, ktorá je vyvŕtaná. Plášť je vyhladený alebo je bohato zdobený ornamentikou, aká sa používa na píšťalách Podpoľania. Má malú 7 mm štvorcovú hlásnicu a starostlivo vypracovanú hranu, ku ktorej vedie vo vnútri píšťalovej trubice 1mm hlboká štrbina. Hra na kosáčiku je ťažká, lebo nemá klátik a hráč musí nájsť najlepší uhol, pod ktorým vedie vzduchový prúd cez otvorenú štrbinu na hranu. Zvuk nástroja má preto mnoho šumových prímesí a spoluznejúce harmonické tóny. Hra sa opiera, ako u všetkých bezdierkových píšťal, o otvorenie a uzatvorenie spodného konca píšťaly, čím hráč získa dva nezávislé tónové rady. Koniec trubice sa odreže na koso, aby ukazovák lepšie uzatvoril jej spodný otvor. Hra má niektoré znaky vysokého prefukovania, s akým sa stretávame u fujary a u píšťal s technikou trojčenia. Kosáčik patrí k unikátnym európskym ľudovým píšťalám. Je to pastiersky nástroj, ktorý sa zhotovoval v oblasti medzi Breznom a Šumiacom. Ján Plieštik z Lučatína obnovil tradíciu tohto vzácneho nástroja a jeho píšťaly sú uložené v SNM v Martine a v Bratislave.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: píšťaly
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 127-129.