Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hvizdky

Hvízdanie na orechovú škrupinku. J. Suchý z Novej Bane (okr. Žarnovica), 2008. Archív Koordinačného centra TĽK.

malé hranové vzduchozvučné nástroje, ktoré používali deti a pastieri na signalizáciu a prednes melódií. Na hvizdku sa využíva prírodný materiál, ako žaluď, vydlabaný gaštan, liesková alebo orechová škrupinka, ktorý sa zaklíni medzi prsty a na jeho hranu sa prudko fúka vzduch. Vzniká vysoký piskľavý zvuk, ktorého intenzitu a výšku tónu ovplyvňuje sila fúkania. Plechové piskáče majú dva otvory a na ich hranu hráč fúka.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: hudobné nástroje
Literatúra: Leng, L.: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava 1967, 60 a 84.
Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 116.

galéria

video

Hvízdanie na lieskovec. J. Suchý z Novej Bane (okr. Žarnovica), 2008. Archív Koordinačného centra TĽK.