Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

husle

Typy huslí. Foto T. Szabó, nelokalizované. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.

najčastejšie používaný sláčikový nástroj. Husle postupne vytlačili staršie domáce žľabčené nástroje (žlobcoky, oktávky, korýtkové husle). Majú rezonančnú skrinku, tvorenú dvomi doskami (hornou a spodnou), ktoré sú spojené lubmi. Do stredu je zapustený krkhmatníkom. Ukončený je tradičným slimákom a skrinkou, do ktorej sú vsadené ozdobné napínacie kolíky. Husle sa presadili v priebehu 17. storočia, v ľudovej praxi najmä v 19. storočí, v období vzniku väčšieho počtu viacčlenných ľudových sláčikových muzík. Nový model huslí, ktoré si sami vyrábali, sa vyznačoval výraznejším a kvalitnejším zvukom. V dedinskom prostredí vznikali od 18. storočia aj výrobné centrá huslí. Takým bola na Liptove obec Behárovce, ktorá tým bola v Uhorsku známa už v roku 1804. V tradičnej slovenskej ľudovej hudbe sa husle nepoužívali ako sólový nástroj, ale mali svoje výsadné miesto v rukách primáša, ktorý viedol viacčlenné muziky.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: korýtkové husle, primáš-predník, sláčikové hudby
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 107-111.

galéria

video

Hra na liptovské korýtkové husle. M. Králik, Bratislava, 2008. Archív Koordinačného centra TĽK.