Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

húkadlo

Húkadlo malé a veľké. Archív Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Foto V. Kyseľ 2006.

zvukový nástroj. Je to jednoduchá, 10 – 30 cm dlhá a 5 – 8 cm široká plochá doštička, ktorá je na hranách zaostrená a upevnená na 80-100 cm dlhom motúzku. Doštička môže byť na okrajoch ešte vyzdobená zárezmi alebo vymaľovaná farbičkami. Zvuk vzniká pri krúžení doštičky na motúze okolo hlavy, čím prerezáva vzduch hranou doštičky. Vzniká húkavý, hlboký tajomný zvuk, ktorého výška závisí od rýchlosti krúženia doštičky. Zrýchlením a spomalením rotácie vzniká charakteristický kolísavý, glisandový zvuk. Deti, najmä chlapci, používali húkadlo pri hre na lúkach, pasení alebo na vytvorenie strašidelného zvuku. Pastieri, najmä gondáši, používali húkadlo na zaháňanie ošípaných.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: detské hudobné nástroje
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 120.

galéria

video

Matúš Druga (Banská Bystrica) s malým húkadlom, 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.