Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hudobné nástroje

Detská husľová muzika z Horného Kelčova (okr. Čadca). Foto O. Elschek 2006.

sú významným zvukotvorným prostriedkom na rozvíjanie a tradovanie ľudovej hudby. Majú rovnocennú funkciu s piesňovou tradíciou a interpretujú podstatnú časť tanečného repertoáru. Slovensko má výnimočne rozsiahly a osobitý ľudový inštrumentár, ktorý typovým rozsahom a mnohostrannou hudobnou funkciou presahuje iné európske nástrojové tradície. Doložených je 210 typov nástrojov, ktoré zaraďujeme do 4 hlavných skupín:

a) samoznejúce nástroje (24%), najväčšiu časť tvoria detské;

b) blanozvučné nástroje (5%): hlásnický bubon, detské bubny, trený vábec, hracia škatuľka (husličky, kočka), hrací hrebeň, trstinové drnčadlo;

c) strunozvučné nástroje (20%): rôzne typy a veľkosti sláčikových nástrojov (malé, veľké, basové, basičky, basa), korytkové husle (žlobcoky, oktávky), trený bukač, detské husličky (vŕbový prút so strunkou), citara, doštičkové husličky, škatuľkový cimbal, početné typy detských huslí;

d) vzduchozvučné nástroje (51%) sú rozdelené na „voľné“ (bič, húkadlo, vrtieľka, frngačka, frngadlo), hranové píšťaly (koncovky, vábce), trojdierkové (handrárska píšťala, fujara), plechový piskáč, píšťalky – lupštik, hvizdy, kostené vábce, ďahýlová píšťala, vŕbové píšťaly, detské jarmočné píšťaly, plechové detské píšťaly (3-dierkové), píšťalka s kolíkom, hlinené píšťaly, piskáče, kukučka, okarína; skupina jazýčkových nástrojov: trubky, vábničky, rámčekový jazýčkový ťuvík (z listov), detská dúčelová píšťala (z lodyhy slnečnice), papierové jazýčkové piskáče, piskáč z listu, pukačka, fŕka z vŕby, gajda-piskor z obilia, trstinový „klarinet“, gajda, píšťalka s pierkom, kôrové hobojky; trúby a rohy (važecký roh, pastiersky roh, veľké signálne trúby kôrové, drevené a ď.).

Medzi ľudové hudobné nástroje nepatria napr. fabrické dychové plechové nástroje, harmoniky a ďalšie, hoci v interpretácii ľudových piesní a ľudovej tanečnej hudby hrajú dôležitú funkciu.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: basa, bubon, bzučadlá, cimbal, cimbalová hudba, citara, detské hudobné nástroje, drček, drevená muzika, drumbľa, dvojité píšťaly, dychová plechová hudba, fanfárka, flautička, frčadlá, fujara, fujara trombita, gajda, gajdica, gajdošská hudba, gajdy, golongáš, handrárska píšťala, heligónka, hudobný folklór, húkadlo, husle, hvizdky, chrastidlá, jazýčkové nástroje, klopačka, koncovka, korýtkové husle, kosáčik, lupštik, muzika, muzikant, okarína, ozembuch, píšťaly, prdák, primáš-predník, rapkáč, roh, rolničky, signálne nástroje, sláčikové hudby, trojčenie, trubky, trúby, vábnička, viola, violončelo, vŕbová píšťalka, zvonce
Literatúra: Leng, L.: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava 1967.
Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983.