Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

handrárska píšťala

Handrárska píšťaľa. Vyrobil Ľ. Párička, Martin. Foto V. Kyseľ 2006.

malá kostená trojdierková píšťala. Je 9 – 14 cm dlhá, priemer 3 – 4 cm a vyrobená z kosti ovce alebo ošípanej. Štvorcový oblôčik je vyrezaný 1,5 – 2,5 cm od šikmo zrezanej hornej hrany. Píšťalová trubica je hore uzatvorená kolíkom z tvrdého dreva, pričom necháva úzku štrbinu otvorenú, cez ktorú sa fúka a vedie vzduch na dolnú hranu oblôčika (veľkosti 1 – 1,5 cm). Dve hmatové dierky sú vpredu, jedna je vzadu hore. Okrem toho je blízko dolného konca navŕtaná dierka, cez ktorú handrár pretiahol šnúrku, ktorou zavesil píšťalu na krk. Zriedkavejšie mohla byť píšťala vyrobená aj z dreva alebo z umelej hmoty (kaučuku).

Kostené píšťaly si handrári vyrábali sami. Zvukom nástroja ohlásili svoj príchod do obce, v ktorej zbierali handry a iný tovar. Na píšťalke hrali jednou rukou a signál zahrali vždy 2-3 krát, kým pokračovali na ceste po dedine. Signál píšťaly mal ohlásiť známeho handrára a vyvolať ženy z domov. Každý z handrárov mal svoj vlastný signál, ktorým sa identifikoval. Okrem svojho signálu, ktorý vedeli bohato variovať, využívali píšťalku na interpretáciu piesní a na prednes tanečných melódií. Handrári mali Slovensko rozdelené na rajóny, do ktorých sa niekoľkokrát ročne vracali.

Prvé kostené píšťaly pochádzajú z doby bronzovej z Hornej Nitry. V Kamenci pod Vtáčnikom bolo ešte v 60. rokoch 20. storočia handrárske družstvo so 180 členmi, ktorí vyrábali a využívali tradičné kostené píšťaly.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: píšťaly
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 144-150.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, 30-43, 15-163.

galéria

video

Handrárske signály. Hrá Ľ. Párička z Martina, 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.