Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

gajdica

Gajdica, nelokalizované. Foto T. Szabó. Vedecký archív ÚEt SAV, reprodukcia.

klarinetový hudobný nástroj. Je vyrobený vyvŕtaním dreva liesky, bazy, čerešne, slivky alebo javora o dĺžke 35 – 45 cm. Skladá sa z troch častí: píšťaly, pískadla a rohu. Pískadlo je do 4,5 cm dlhé tenké husacie brko, ale môže byť vyrobené aj z dreva bazy alebo trstiny. Horný koniec pískadla je uzatvorený krátkym jazýčkom, ktorý sa vyštiepi z jeho steny, dolný koniec je omotaný konopným vláknom. Pískadlo sa vsunie do hlavy píšťaly-gajdice. Tretia časť – krátky roh, je zasunutý na dolný koniec píšťaly a slúži na zosilnenie a prifarbenie zvuku. Na prednej stene nástroja je vyrezaných 5 – 6 hmatových otvorov. Zriedkavá je zadná dierka, ktorá slúži ako ozdobná kontra, príraz k melodickým tónom. V tom sa podobá štýlu hry na tradičných gajdách. Na nástroji sa hrajú krátke pastierske motívy, ale aj známe melódie z pastierskeho repertoáru, aký sa využíva na Šariši. Tanečný repertoár k zbojníckym tancom a k tzv. ovčiemu vzdychu poznáme z oblasti okolo Lipian. Hlas nástroja je prenikavý, hutný a má vplyv na spevnú interpretáciu hráča.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: ---
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 198-201.
Elschek, O.: Slovenské ľudové píšťaly a ďalšie aerofóny. Bratislava 1991, 193-200.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, 100-111.

galéria

video

Hra na gajdicu. B. Gernát, Turzovka (okr. Čadca), 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.