Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

frčadlá

Frndžadlá. Archív Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Foto V. Kyseľ 2006.

detské zvukové hračky. Patria k voľným vzduchozvučným nástrojom obvyklej veľkosti 2 – 5 cm: gombík, okrúhly lepenkový kotúč, palička, vystrúhaná vrtuľka, malá kosť (kuracia) a podobne, do stredu ktorých sa vyvŕtajú vedľa seba dva otvory. Cez ne je pretiahnutá 80 – 100 cm dlhá nitka, zviazaná do slučky. Oba konce slučky sa uchopia ukazovákmi ľavej a pravej ruky a v strede umiestnený predmet sa roztočí oblúkovitými pohybmi, pri ktorých sa nitka prekríži a stále hustejšie zapletá. Nitku je potrebné neustále naťahovať a rozťahovaním rozpletať a na jej konci zotrvačnosťou opäť zapletať. Je to nekonečná kruhová zvukohra a zábavka. Pri zapletaní a rozpletaní excentrickým pohybom nitka rozkmitá predmet, ktorý je na nej, a ten veľkou rotačnou rýchlosťou začína „prerezávať“ vzduch, pričom vydáva bzučavý zvuk. Hlas nástroja závisí od rýchlosti rotácie, môže byť vyšší, nižší alebo kolísavý, glisandový. Jednoduchším frčadlom je podobne zhotovený predmet, ktorým dieťa na dlhej nitke jednou rukou rýchlejšie či pomalšie krúži okolo svojej hlavy. V takom prípade je to nielen hrana predmetu, ktorý vydáva piskľavý, pišťavý zvuk, ale pribudne aj zvuk vyvŕtaných otvorov, ktoré narážajú na vzduch pri krúžení.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: hudobné nástroje, golongáš
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 120.
Krasko, J.: Miško Furták. Liptovský Sv. Mikuláš 1942, 31 a 37.

galéria

video

Frndžadlo. T. Melicherová z Banskej Bystrice, 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.