Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

flautička

Píšťala – palica M. Sanitrára z lazu Trebuľa pri Kováčovej (okr. Zvolen). Foto T. Szabó, 70. roky 20. storočia.

priečna hranová píšťala. Je 50 – 60 cm dlhá a priemer má do 3 cm. Tradične sa vyrába z rôzneho dreva (najmä z bazy), ale aj z kovu a polyesteru. V stene nástroja 2 – 3 cm od horného konca je okrúhly alebo eliptický otvor priemeru 1 – 1,5 cm, ktorý sa prikladá hranou na ústa hráča. Horný koniec je uzatvorený koľkom, spodný je otvorený. V dolnej polovici je umiestnených 6 hmatových otvorov, ktoré sú podobne usporiadané ako na pastierskych píšťalách a v súlade s prstami výrobcu-hráča. Flautičku si zhotovovali prevažne pastieri, ktorí ju používali popri ostatných jednoduchých a dvojitých píšťalkách. Nástroj sa vyskytoval najmä vo Východných Tatrách a na Podpoľaní. Podpolianske flautičky sa vyrezávajú a ozdobujú podobnými vzormi ako píšťalky a dvojité píšťalky. Hrá sa na nich rovnaký piesňový repertoár obdobnou hernou technikou, hoci sa na nich hrá ťažšie. Ich tón je viac zastretý šumom vyšších harmonických tónov, preto je ozdobná hra na nich ťažšia. Flautičky sa robia aj ako píšťaly-palice, pri ktorých sa otvor s hranou nachádza pod hlavou ozdobenej palice, ktorá má tvar vyrezávanej samorastovej rúčky alebo hlavičky ovce či barana. V repertoári prevládajú pastierske tanečné piesne.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: píšťaly
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 123-125.

video

Priečna píšťala. Hrá K. Kočík z Kováčovej (okr. Zvolen), 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.