Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

drevená muzika

Muzikanti z Liptovských Sliačov (okr. Ružomberok). Foto T. Szabó 1966.

hudobné združenie, ktoré pozostáva len z drevených sláčikových nástrojov. Tak sa nazýva muzika na Orave, Kysuciach a Liptove. Skladá sa z 1 – 2 huslí, prípadne väčšieho nástroja, ktorý hrá v jednoduchom rovnakom rytme akordický, harmonický sprievod. K nim sa pripája väčšia sprievodná basička. Tradičné obsadenie je podľa oblastí trojka alebo štvorka. Keďže na Slovensku je množstvo archaických fidulových sláčikových nástrojov, výber nástrojov zodpovedá lokálnej alebo regionálnej tradícii. Na Kysuciach, Liptove a na Spiši sú to tradičné doskové alebo žľabčené nástroje (bez lub), vyrábané podomácky deťmi alebo hráčmi. Nazývajú sa husličky, doštičkové husličky, vŕbové husle, lopatkové husle, dlabané husle, žliabkové, korýtkové husle, kôrové husle, oktávky a podobne, vyrábané z javora, smrekového dreva alebo z vŕby. Sú rozmerom malými alebo celými husľami, oktávky a basičky sa vyrábajú vo väčších formátoch. Nástroje sú často vyrezávané (najmä hlavičky), maľované a ozdobené. Názov drevená muzika sa vzťahuje na ľudové sláčikové triá alebo kvartety, ktoré nahradili staršie a archaické nástroje modernými husľami, bračmi a basou.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: sláčikové hudby, korýtkové husle
Literatúra: ---