Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

citara

Citaráš F. Vankó, Tešedíkovo (okr. Šaľa). Foto T. Szabó.

strunový nástroj s rezonančnou skrinkou (dĺžka 60 – 100 cm, šírka 5 – 10 cm, výška 5 – 7 cm). Na ľavej strane má vyrezanú oblú hlavničku, na pravej spevňujúcu hrubšiu stenu. Kovové struny sú na ľavej strane (na hlave) a držia ich napínacie kolíky, ktorými sa ladia, 6 – 8 strún ostinátnej funkcie má rovnakú dĺžku a sú ladené do akordu; 2 – 4 (i viac) ďalších melodických strún rovnakej dĺžky hráč pritláča na 10 – 15 pražcoch a nimi mení výšku tónu. Na strunách sa brnká prstami pravej ruky, s drievkom alebo brkom, a to pohybom po všetkých strunách nástroja (ostinátnych a melodických), ktoré stále znejú. Prstami ľavej ruky sa skracujú melodické struny.

Ľudové nástroje sú diatonicky ladené, od 19. storočia sa využívajú chromaticky ladené citary. Na Slovensku sa vyrábali a používali citary s 2 – 4 kontinuálne sa skracujúcimi hlavami (vo forme konských hláv), na ktorých boli upevnené struny rôznej dĺžky, aby vytvorili požadovaný akord (dvoj-, trojzvuk). Nimi pri hre vytvárali harmonický sprievod k melodickým strunám a spevu. Citary využívajú rozsah do troch oktáv.

Na Slovensku poznáme detskú malú citaru (so 4 – 6 strunami), kovovú malú škatuľkovú citaru, veľkú citaru s hmatníkom a pražcami. Patria k citarám rôzneho typu (podľa tvaru rezonančnej skrinky, veľkosti a výzoru nástroja), ktoré označujeme ako:

a) korytková citara (bez lub a s vyžľabčeným korpusom);

b) holubníková citara (podľa veľkého počtu rezonančných otvorov na vrchnej doske nástroja);

c) pololichobežníková citara;

d) citara s malou hlavou;

e) bruchatá citara s polkruhovým rozšírením rezonančnej skrinky na prednej strane nástroja („salzburského“ typu).

Citary sú od 17. storočia známe na celom Slovensku. V živej hudobnej praxi sa dodnes zachovali na južnom Slovensku a medzi dolnozemskými Slovákmi.

Autor: Oskár Elschek

Pozri aj: ---
Literatúra: Elschek, O.: Slowakische Volksmusikinstrumente. Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei, Teil 2. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente Serie I. Band 2. VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1983, 65-76.
Plavec, M.: Majstri. Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Bratislava 2003, 66-73.

video

Citara. Hrá L. Tóth, Nenince (okr. Veľký Krtíš), 2006. Archív Koordinačného centra TĽK.