Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svadobné hry

Kohútový tanec. Nová Ľubovňa (rekonštrukcia). Foto T. Szabó 1972.

zábavy a hry svadobčanov. Konali sa v prvý, ale najmä na druhý deň svadby. Oproti improvizovaným zábavkám mali tradíciou ustálenú formu. Časť z nich pochádza zo svadobných obradov, ktoré stratili rituálnu funkciu a nadobudli podobu zábavných divadelných výstupov (napr. predvádzanie falošnej nevesty, stínanie kohúta). Iné sú hry dialogické (na blšku), pohybové (na kohúta), hry so žartovným trestaním (krstenie), erotické (opáčky), piesňové (Ide pieseň dokola…) a tanečné hry (káčerový). Časté boli rôzne hry na krádež vecí, ktoré sa kládli na nezvyčajné miesto (napr. rebrinák na strechu) alebo sa verejne licitovali či zálohovali v krčme. Druhý svadobný deň mával obvykle podobu spoločnej zábavy, napr. oneskorencov derešovali, vyzuli a zálohovali, poviazali a odviezli do svadobného domu a podobne. Obľúbené bolo holenie mužov ženami s drevenými britvami a podkúvanie žien mužmi (náznakom alebo pribíjaním podkovičiek na čižmy), ako aj hry na svadbu, v ktorých parodovali svadobný pár alebo nevestu po svadobnej noci. Neviazané veselie a erotické správanie malo privodiť mladým plodnosť a šťastie.

Autor: Daniel Luther

Pozri aj: svadba
Literatúra: Luther, D.: Masky v svadobných obyčajach. In: Slovenský národopis, č. 37, 1989, 164-176.

galéria

audio

Káčerový tanec. Detva 1952.